Behandelvormen


Individuele (systeem)therapie en coaching

Individuele therapie en coachingsgesprekken zijn zinvol wanneer je niet lekker in je vel zit en het niet goed lukt om hier zelf uit te komen. Mogelijk heb je het gevoel rond te blijven draaien in cirkels. De therapie kan gaan over ingrijpende levenservaringen of psychische klachten, maar evenzeer om een luisterend oor, meeleven en meedenken en het aanreiken van alternatieven. De therapeutische methodiek is uiteenlopend en zal interventies bevatten vanuit de cognitieve gedagstherapie, systeemtherapie en/of schematherapie.
Coachingsgesprekken zijn aan te bevelen wanneer er geen sprake is van een DSM-V-diagnose (diagnoses die worden gesteld binnen de GGZ en wijzen op psychopathologie) maar er wel sprake is van psychisch lijden, levens- of ontwikkelingsvragen of vastlopen op welke manier dan ook.
Mogelijke onderwerpen of aanleidingen voor een individueel of coachingstraject kunnen zijn: identiteit en autonomie (wie ben ik en wat wil ik), binding en hechting, communicatie, relatie, traumatische ervaringen, levensfases, ouder worden, rollen (kind, ouder, partner), verlies en rouw, somberheid, stress, angst of intimiteit en seksualiteit.

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en wordt, evenals gezinstherapie, ook wel aangeduid met de term systeemtherapie. Bij relatietherapie denken veel mensen aan de relatie met een partner, maar ook de ouder-kind relatie of een relatie met een belangrijke persoon buiten het gezin valt onder relatietherapie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat mensen samen in gesprek gaan. De relatie en onderlinge patronen staan centraal. Partners worden zich in de therapie bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op de ander hebben. Streven is het vinden van evenwicht en verbinding, het onderzoeken en uitspreken van behoeftes en verlangens.
De interventies komen vanuit de systeemtherapie, schematherapie en in mindere mate vanuit de cognitieve gedragstherapie. Een belangrijke stroming binnen de relatietherapie is EFT (emotional focused therapy). Mogelijke onderwerpen of aanleidingen kunnen zijn: levensfases zoals samenwonen, zwangerschap, geboorte, scheiding of overlijden. Maar ook uit elkaar groeien, elkaar niet begrijpen, visieverschillen en opvoeding, seksuele problemen, ruzies en agressie, of verliefd worden op een ander.

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en wordt, evenals relatietherapie, ook wel aangeduid met de term systeemtherapie. In geval van gezinstherapie is het gehele gezin in therapie. Vaak is er één gezinslid met klachten of gedragsproblemen, dat noemen we de identified patiënt. Het betekent dat er sprake is van een verstoring in het gezinsevenwicht en de klachten houden het gezin bijeen. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de gezinsleden met elkaar in gesprek gaan. Gezinsleden worden zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed ze hebben op de ander. Streven is het vinden van evenwicht en verbinding, en het onderzoeken en uitspreken van behoeftes en verlangens.
De interventies komen vanuit de systeemtherapie en in mindere mate vanuit de cognitieve gedragstherapie. Mogelijke onderwerpen of aanleidingen kunnen zijn: ruzie en (non)communicatie, jaloezie, levensfase (school, uit huis gaan, geboorte, scheiding), nieuw samengesteld gezin, sfeer, visie op opvoeding, regels en afspraken.